Medewerker spreken? Bel 078 221 0000

Business Controller versus Financial Controller

okt 10, 2023 | Finance

Business Controller versus Financial Controller

In de financiële wereld worden functies vaak aangeduid met termen die erg op elkaar lijken, maar inhoudelijk behoorlijk van elkaar verschillen. Zo wordt er o.a. onderscheid gemaakt tussen de termen Business controller en Financial controller, maar het is voor veel mensen verwarrend wat dat onderscheid nu precies is.

De term “controlling” staat voor beheersing. De “controller” is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheersen. Bij een Financial controller staat de beheersing van de geldstroom van een onderneming voorop (budgettering, resultaten, rapportage), en bij een Business controller staat de beheersing van het hele bedrijf (alle processen) centraal. Staat het dan helemaal los van elkaar? Nee, beide functies liggen in elkaars verlengde, want zonder beheersing van de processen kun je de geldstroom in je bedrijf niet beheersen en andersom.

Oorspronkelijk was een Business controller meer een proces-controller, die processen optimaliseerde. Een bedrijfskundige, terwijl de Financial controller vaak een bedrijfseconoom was. Die traditionele rol van de Business controller is in de loop van de jaren vervaagd, door automatisering van bedrijfsprocessen en omdat het optimaliseren meer en meer door de afdelingsmanagers zelf werd opgepakt.

Tegelijkertijd werd rapportage, en de snelheid en de betrouwbaarheid ervan, steeds belangrijker. De primaire focus van de Financial controller werd dan ook, ervoor te zorgen dat betrouwbare financiële informatie snel beschikbaar is. De taak van een Financial controller is het in kaart brengen van de huidige (financiële) status en zorgen dat de cijfers kloppen. De Financial controller is daarom primair gericht op beheersing van die (administratieve) processen, waaruit de cijfers voortkomen.

De snel veranderende omgeving van bedrijven creëert behoefte aan een vooruitziende blik, gebaseerd op analyse van cijfers, niet alleen op het vervaardigen ervan. Directies hebben behoefte aan een Business partner, een controller die, behalve als financieel expert, ook als adviseur optreedt. Zo doet de term Business Controller opnieuw intrede, maar in een andere context.

Tegenwoordig adviseert de Business controller het bestuur van de onderneming op gebied van activiteiten, gericht op de toekomst en de ontwikkeling van het bedrijf. De analyses, die de Business controller maakt, worden tevens gebruikt voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, om ze effectiever en efficiënter te maken. Het werk van de Financial controller (betrouwbare cijfers van de afgelopen periodes) is het startpunt voor die analyses.

De Business controller van vandaag neemt initiatief, is vindingrijk, flexibel, doelgericht en weet zijn bevindingen met overtuiging te brengen. Hij/zij ondersteunt de directie op alle gebieden, niet alleen op financieel vlak.

Hoekstra bedrijfsadministratie onderscheidt zich van andere administratiekantoren doordat zij mensen in dienst heeft met jarenlange en brede expertise in business controlling, die met liefde en plezier als business partner/adviseur voor u en uw bedrijf willen en kunnen optreden.

Neem gerust contact met ons op om meer te horen over de mogelijkheden.