Medewerker spreken? Bel 078 221 0000

Een positieve start met negatief loon!

nov 3, 2023 | Ondernemen

Een positieve start met negatief loon

Afkoop van verplichtingen door de beginnende ondernemer

Beginnende ondernemers die voorheen in loondienst werkzaam waren, kunnen geconfronteerd worden met afkopen van verplichtingen van hun toekomstige ex-werkgever. Dit kan gaan om een auto van de zaak, waarvan het contract afgekocht moet worden of om het betalen van een vergoeding voor het overnemen van klanten.

Wij zien vaak dat betalingen voor een klantenportefeuille, overnemen van een lease-auto en dergelijke zaken, in de boekhouding worden verwerkt als investering in de onderneming. Maar als een dergelijke betaling wordt gedaan, omdat dit in je arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan kunnen (naar mijn mening zelfs moeten) deze betalingen verwerkt worden als negatief loon.

En nu de clou. Is dat erg? Nee, dat is zeker niet erg.

Als je in het startjaar van je onderneming nog een salaris hebt ontvangen, waarop loonheffingen zijn ingehouden, dan krijg je daarvan direct een deel terug als gevolg van het opnemen van negatief loon.

Zeker als er sprake is van aanloopverliezen in de onderneming, kan het lang duren voordat je het effect van betaling van dergelijke verplichtingen op je bankrekening terugziet, als dit wordt verwerkt als bedrijfskosten of investeringen.

Kijk dus in dit soort situaties heel goed of een betaling aan je ex-werkgever, het gevolg is van het starten van een onderneming óf van een afspraak in je arbeidsovereenkomst.

Dan kan negatief loon toch nog positief worden.

Roept deze informatie meer vragen of nieuwe vragen bij je op? Voel je vrij om een keer met me in gesprek te gaan. Zoals deze tip voor startende ondernemers, hebben wij er nog veel meer in de koker van ons team. Jarenlange, praktische ervaring met bedrijfsvoering en advisering in het MKB maakt ons tot experts die weten wat we kunnen, maar normaal zijn gebleven qua taalgebruik én qua prijs.